Odwodnienie stropodachów

System podciśnieniowy odwadniania stropodachów
W stropodachach odwadnianych sposobem podciśnieniowym dąży się do całkowitego wypełnienia przewodów rurowych odprowadzających wodę. Całkowite wypełnienie uzyskuje się dzięki zastosowaniu specjalnych wpustów dachowych i wyrównaniu hydraulicznemu …