Powłoki na płytach cementowych wzmocnionych włóknami

Przy badaniu podłoża z płyt cementowych wzmocnionych włóknami (nie są to płyty azbestocementowe) stwierdzono na pojedynczych elementach wykwity, pozostałości środków antyadhezyjnych oraz glony i porosty. Jakie czynności należy zaplanować przy wykonywaniu powłok na tym materiale?

Wykwity, a szczególnie glony i porosty, występują tylko na powierzchniach podlegających długotrwałemu intensywnemu zawilgoceniu. Należy wyjaśnić, co jest przyczyną tego zawilgocenia. Jeśli na fasadzie stwierdzi się uszkodzenia strukturalne, należy je naprawić przed malowaniem. W momencie nanoszenia powłoki płyty okładzinowe muszą być zupełnie suche. Po wysuszeniu płyt należy usunąć wykwity. Powłoki odporne na działanie zasad zaleca się wykonywać w barwach jasnych lub nawet jako białe, wówczas pozostałości po wykwitach można łatwo zamalować, a miejsca te na jasnych powierzchniach będą mniej widoczne.
Ponieważ płyty okładzinowe są już zamontowane, a wystarczy je pomalować tylko z jednej strony, można zrezygnować z malowania wstępnego. Wskutek jednostronnych naprężeń i działania wilgoci płyty okładzinowe mogą ulegać wybrzuszeniu i przemieszczeniom.
Do usuwania glonów i porostów stosuje się środki grzybobójcze. Na wysuszone i oczyszczone płyty można bez większych problemów nanosić powłoki.
Pozostałości środków antyadhezyjnych są trudne do całkowitego usunięcia. Wykonanie trwałej powłoki na nie oczyszczonym podłożu nie jest możliwe. Płyty, których nie można oczyścić, trzeba wymienić. Jeśli zleceniodawca nie jest na to przygotowany, należy odmówić gwarancji na okoliczność powstania uszkodzeń.

Jakie materiały się nadają na powłoki nanoszone na zewnętrzne powierzchnie płyt cementowych wzmocnionych włóknami?

Prawidłowo wykonane powłoki na płytach cementowych wzmocnionych włóknami można wykonywać z następujących materiałów:
1)    farby krzemianowe;
2)    farby dyspersyjne krzemianowe;
3)    farby dyspersyjne odporne na silnie żrące środki zasadowe;
4)    farby silikonowe;
5)    tynki z tworzyw sztucznych;
6)    farby elewacyjne rozpuszczalnikowe;
7)    lakiery dyspersyjne;
8)    lakiery polimerowe rozpuszczalnikowe;
9)    lakiery poliuretanowe.

Balustrady balkonowe z nowych płyt cementowych wzmocnionych włóknami mają być malowane farbami dyspersyjnymi. Proszę wymienić kolejno czynności podczas robót malarskich

Czynności te są następujące:
1)    zagruntowanie powierzchni środkami do tynków;
2)    naniesienie powłoki z farby dyspersyjnej odpornej na wpływy atmosferyczne;
3)    naniesienie powłoki wykończeniowej z farby odpornej na wpływy atmosferyczne.
Powłokę powinno się nanieść ze wszystkich stron, także na krawędziach. Jeśli jest to niemożliwe, należy zrezygnować z pierwszej warstwy farby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *