Roboty tapeciarskie

Pod jakim względem należy sprawdzić tapety przed rozpoczęciem robót związanych z tapetowaniem?
Przed rozpoczęciem robót związanych z tapetowaniem należy sprawdzić:
1.    Czy liczba rolek tapety jest wystarczająca?
Zamawianie dodatkowych rolek oznacza stratę czasu, a dostawa uzupełniająca nie zawsze pochodzi z tej samej serii produkcyjnej, którą można rozpoznać po numerze identyfikacyjnym.
2.    Czy wszystkie rolki tapety mają ten sam numer identyfikacyjny serii?
Tylko tapety pochodzące z tej samej serii produkcyjnej, rozpoznawanej po takim samym numerze identyfikacyjnym, gwarantują w pełni identyczny odcień …

Powłoki na tynkach zewnętrznych

Powłoki na tynkach zewnętrznych

Na starym kościele skuto stary, zniszczony tynk zewnętrzny i zastąpiono go nowym tynkiem, wykonanym z zaprawy grupy PII. Rapowany tynk średnioziarnisty ma być malowany farbą krzemianową. Proszę przedstawić kolejność i rodzaj wykonania prac związanych z tym malowaniem Należy wykonać kolejno następujące prace:
1)    wytrawienie nowego tynku płynem żrącym;
2)    zagruntowanie farbą krzemianową rozcieńczoną werniksem zależnie od nasiąkliwości podłoża;
3)    pomalowanie nawierzchniowe farbą krzemianową.

Na starej elewacji domu, na dużych powierzchniach odpada powłoka malarska z farby dyspersyjnej. …

Malowanie starej elewacji

Elewacja budynku, malowana ostatnio 10 lat temu, powinna otrzymać nową powlokę. Wykonany w 1955 r. rapowany tynk o średnim uziarnieniu nie wykazuje żadnych uszkodzeń, ale na gładko zatartych lizenach są widoczne rysy włoskowate. Konieczne było zatem naprawienie przez murarza tynków na tych powierzchniach. Naprawione tynki zostały wysuszone. Starą powłokę wykonano z farby krzemianowej. Proszę wymienić kolejno niezbędne do wykonania prace

Kolejność prac przy malowaniu elewacji jest następująca:

1)    Rusztowanie:
–    ustawienie rusztowania ściany;
–    utrzymanie rusztowań w czasie trwania robót …

Powłoki na cegle i klinkierze

Jaki materiał zapewnia trwałą i skutecznie kryjącą powłokę malarską na zewnętrznym murze licowym z cegły klinkierowej?

Do wykonywania powłok kryjących na murze licowym z cegły klinkierowej można stosować farby: wapienne, cementowe, krzemianowe, dyspersyjne krzemianowe, silikonowe oraz rozpuszczalnikowe farby elewacyjne. Naturalnie, można również stosować wszystkie lakiery, jednak tworzonych przez nie powłok nie można nazwać efektywnymi. Duży opór dyfuzyjny stawiany parze wodnej, mało atrakcyjny wygląd zewnętrzny oraz wysoki koszt to negatywne cechy takich powłok.

Proszę wymienić czynności związane z wykonywaniem kryjącej powłoki …