Stropodach zielony

W stropodachu zielonym o tradycyjnym układzie warstw hydroizolacja złożona jest z dwóch rodzajów papy termozgrzewalnej. Warstwę dolną stanowi papa z wkładką poliestrową. Warstwa górna wykonana jest z papy z wkładką z taśmy miedzianej 0,1 mm, zabezpieczającej uszczelnienie przed przedziurawieniem na skutek penetracji korzeni.

Warstwa filtrująca i wierzchnia warstwa wegetacyjna dla roślin wykonane są podobnie jak w stropodachu odwróconym.

Stropodach zielony to skomplikowany układ wielu elementów, z których każdy narażony jest na niekorzystne działanie wielu czynników: wody, kwasów organicznych, grzybów, środków chemicznych i nawozów, przerastanie korzeni, ściskanie itp. Stropodachy zielone najczęściej wykonywane są jako rozwiązania systemowe, czyli zaprojektowane i wyprodukowane co do najdrobniejszych detali przez jednego producenta.

Stropodachy zielone stanowią najczęściej fragment stropodachu tarasowego dostępnego dla użytkowników budynku. Z tego względu wierzchnia warstwa wegetacyjna z roślinnością, styka się z innymi rodzajami wykończenia i elementami małej architektury. Najszersze możliwości rozwiązań projektowych daje stropodach o odwróconym układzie warstw.

•    Wzdłuż ścian attykowych i ścian budynku wychodzących ponad poziom stropodachu znajduje się opaska żwirowa o szerokości około 50 cm (podniesiona o grubość warstwy wegetacyjnej warstwa drenażowa)

•    Żelbetowe skrzynie umożliwiają zastosowanie wyższych, ukorzenionych krzewów bez konieczności podnoszenia grubości warstwy humusu i wykonywania trudnych zabezpieczeń przed penetracją korzeni.

•    Spoinowane piaskiem betonowe płyty na podsypce z drobnego żwiru lub grubego piasku o grubości warstwy wegetacyjnej oddzielone są od fragmentów z roślinnością betonowym krawężnikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *