Stężenie objętościowe pigmentów (SOP)

Stężenie objętościowe pigmentów (SOP) jest to stosunek objętości pigmentu do sumy objętości pigmentu i spoiwa, wyrażony w procentach.

Jak zmieniają się niektóre właściwości powłoki w miarę wzrostu SOP?

W miarę wzrostu SOP:
1)    wzrasta zdolność krycia powłoki;
2)    maleje połysk powłoki;
3)    maleje rozszerzalność powłoki;
4)    wzrasta kohezja powłoki;
5)    maleje przepuszczalność pary wodnej powłoki;
6)    maleje zdolność wchłaniania wody przez powłokę.

Proszę wyjaśnić skrót KSOP.
Przez KSOP rozumie się krytyczne stężenie objętościowe pigmentów, wyrażone w procentach, tj. takie przy którym ulegają negatywnej zmianie istotne właściwości powłoki.

Proszę przedstawić zmiany ważnych właściwości materiałów malarskich po osiągnięciu KSOP
Po osiągnięciu krytycznego stężenia objętościowego pigmentu:
1)    zdolność krycia materiału powłokowego już nie wzrasta;
2)    stopień połysku powłoki już nie maleje;
3)    rozszerzalność powłoki już nie maleje;
4)    kohezja powłoki nagle silnie maleje;
5)    przepuszczalność pary wodnej nagle znowu silnie wzrasta;
6)    zdolność wchłaniania wody przez powlokę znowu silnie wzrasta.

Jakie pigmenty nie są odporne na zasady? Proszę przedstawić zmiany tych pigmentów po zetknięciu się z ługami

Wskutek działania ługów zmieniają zabarwienie następujące pigmenty: żółcień chromowa, zieleń chromowa, żółcień cynkowa, zieleń cynkowa, błękit żelazowy, fiolet manganowy i różne pigmenty smoliste.
Żółcień chromowa pod wpływem ługu zmienia zabarwienie na czerwone.
Zieleń chromowa pod wpływem ługu zmienia zabarwienie na brązowe.
Żółcień cynkowa pod wpływem ługu zmienia zabarwienie na czerwone.
Zieleń cynkowa pod wpływem ługu zmienia zabarwienie na brązowe.
Błękit żelazowy pod wpływem ługu zmienia zabarwienie na brązowe.
Fiolet manganowy pod wpływem ługu zmienia zabarwienie na brązowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *