System zysków pośrednich. Ściany termiczne lekkie, ciężkie, baseny jako absorbery promieniowania słonecznego

tmp15e6-4Wykorzystanie energii słonecznej w systemach pośrednich polega na umieszczeniu tuż za przeszkleniem elementów odbierających promieniowanie. Do powierzchni odbiornika dociera promieniowanie słoneczne o długości fali od 0,3 do 3,0 μm i ogrzewa go. Odbiornik emituje fale cieplne długości od 4 do 30μm, które są zatrzymywane przez przegrodę szklaną; jedynym pośrednikiem jest tu powietrze. Lekkimi elementami pochłaniającymi, podobnie jak w typowych kolektorach powietrznych, są blachy różnych metali, tworzywa sztuczne, różnego typu żaluzje i tym podobne lekkie przegrody budowlane, które umieszcza się za …

System kompilacyjny — cieplarnie

cieplarnieJednym z trzech podstawowych systemów biernych jest system kompilacyjny, łączący bezpośredni i pośredni sposób ogrzewania pomieszczeń za pomocą promieniowania słonecznego. Polega on na tym, że promienie słoneczne przenikają przez przeszklenie i dzięki efektowi szklarniowemu ogrzewają oszkloną przestrzeń o różnej wielkości i funkcji. Przestrzeń tę, całkowicie przeszkloną od strony południowej, proponuje się nazywać cieplarnią (ang. conservatory). Cieplarnia może pełnić różnorodne funkcje: od przestrzeni nieużytecznych „A”, przez przestrzenie związane z komunikacją: obudowane szkłem przedsionki, korytarze, klatki schodowe, halle, balkony czy loggie „B”, …

SYSTEMY BIERNE (PASYWNE) WYKORZYSTANIA ENERGII SŁONECZNEJ

W odróżnieniu od systemów czynnych, w systemach biernych zbędne są specjalne instalacje, w których cyrkuluje medium pośredniczące. Rolę kolektorów w tych systemach spełniają przeszklenia i elementy lub całe partie domów. Przez przeszklenia wnika do wnętrz promieniowanie słoneczne w formie fal widzialnych i podczerwonych, w znikomej ilości ultrafioletowych i napotyka na specjalnie do tego celu przystosowane elementy pochłaniające. W jednym przypadku są to ściany wewnętrzne, posadzki i stropy, w innym masywna lub lekka ściana zewnętrzna, w jeszcze innym masywna ściana oddzielająca …

Osuszanie murów za pomocą instalacji drenujących

Mury zawilgocone stale wodą, podciąganą kapilarnie z podłoża, mogą być osuszone za pomocą specjalnych instalacji. Jest kilka metod osuszania, z których godne uwagi są:
a)    osuszanie za pomocą bariery przeciw kapilarnej utworzonej z drenów zwykłych lub wentylowanych,
b)    osuszanie elektroosmotyczne (elektrodrenaż).

tmpcb48-1Schemat osuszania murów za pomocą drenów wentylowanych 1 — zawilgocony grunt, 2 — zawilgocony mur, 3 — dren, 4— siatka, 5 — cześć muru osuszona

Metoda bariery przeciwkapilarnej polega na osadzeniu w murze od zewnątrz, w ustalonym porządku i …