Elewacja z betonu licowego

Nowa elewacja z betonu licowego ma być malowana. Podczas badania podłoża zauważono na powierzchni betonu pozostałości oleju do smarowania szalunków. Innych wad nie stwierdzono.
Proszę wymienić kolejno czynności związane z malowaniem fasady oraz zastosowane materiały. Proszę uzasadnić zastosowanie tych materiałów. Można przyjąć, że odpowiednie rusztowanie już istnieje

Czynności podczas wykonywania powłoki na betonie elewacji są następujące:

1)    usunięcie resztek oleju do smarowania szalunków wodą z dodatkiem środka powierzchniowo czynnego;

2)    zagruntowanie środkiem przeznaczonym do tynków;

3)    pomalowanie wstępne farbą dyspersyjną do elewacji, nie przepuszczającą dwutlenku węgla;

4)    pomalowanie nawierzchniowe farbą dyspersyjną do elewacji nie przepuszczającą dwutlenku węgla.

Uzasadnienie wyboru materiałów:

Oleje do szalunków podlegają powtórnej emulgacji w wodzie, do której – w celu polepszenia mieszalności – dodaje się środka powierzchniowo czynnego. Umożliwia to stosunkowo łatwe usunięcie olejów. Niektóre oleje do smarowania szalunków można usunąć w kąpieli z salmiaku, który jest środkiem powierzchniowo czynnym.

Do malowania elewacji przewiduje się zastosowanie farb dyspersyjnych, gdyż te farby, w przeciwieństwie do krzemianowych, tworzą skuteczną ochronę przed dwutlenkiem węgla. W ten sposób jest zapewniony zasadowy odczyn betonu, a w związku z tym również ochrona stali zbrojeniowej przed korozją. Można także stosować farby elewacyjne rozpuszczalnikowe, ale z powodu zawartych w nich rozpuszczalników są bardziej uciążliwe dla środowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *