Powłoki na betonie komórkowym

Ściany działowe w nowym budynku wymurowano z betonu komórkowego. Proszę wymienić kolejno czynności składające się na szpachlowanie i malowanie ściany farbą dyspersyjną

Czynności te są następujące:
1)    pierwsze zaszpachlowanie masą wiążącą hydraulicznie;
2)    drugie zaszpachlowanie masą wiążącą hydraulicznie;
3)    zagruntowanie powierzchni środkiem do gruntowania tynków;
4)    naniesienie pierwszej warstwy farby dyspersyjnej odpornej na zmywanie;
5)    naniesienie wierzchniej warstwy farby dyspersyjnej odpornej na zmywanie.

Zamiast szpachlowania masą wiążącą hydraulicznie można zatrzeć mur masą szpachlową dyspersyjną. Z powodu pęcznienia masy szpachlowej dyspersyjnej, …

Kolektory słoneczne

Kolektory w systemach czynnych nie muszą stanowić elementów integralnie związanych z bryłą budynku.

Produkuje się kolektory do ustawiania na ziemi lub na dowolnych, płaskich powierzchniach budynku (tarasie, dachu). Przy niekorzystnym nachyleniu dachu można je montować na specjalnych wspornikach nad dachem, pozostawiając odpowiednią odległość między dachem a spodem kolektora — min. 15 cm. Trzecim sposobem z wielu względów najkorzystniejszym, jest wbudowanie kolektorów w połać dachową. Uzyskuje się wówczas:

— oszczędność pokrycia dachu, gdy kolektory są jednocześnie elementami zabezpieczającymi,
—    dobrą izolację …

Wnioski projektowe i architektoniczne kolektorów słonecznych

Wnioski projektowe i architektoniczne

Polskie wytyczne do projektowania nakazują przyjąć do obliczeń zapotrzebowanie na c.w.u. 150 dm3/dobę/osobę, o temperaturze 55°C. Normy zachodnie mówią o zapotrzebowaniu równym 60 dm3/dobę/osobę, o temperaturze minimum 45°C.

Wykonując przybliżone obliczenia dobowego zapotrzebowania na ciepłą wodę na podstawie normy zachodniej otrzymujemy

4,4 x 60 dm³ = 264 dm³/d

gdzie:

4,4 = średnia statystyczna liczba osób w 1 gospodarstwie domowym w warunkach zabudowy rozproszonej (wiejskiej i podmiejskiej).

Dobowe zapotrzebowanie na ciepło wyniesie

Q = 10,8 kWh/d

Pojemność …

Elewacja z betonu licowego

Nowa elewacja z betonu licowego ma być malowana. Podczas badania podłoża zauważono na powierzchni betonu pozostałości oleju do smarowania szalunków. Innych wad nie stwierdzono.
Proszę wymienić kolejno czynności związane z malowaniem fasady oraz zastosowane materiały. Proszę uzasadnić zastosowanie tych materiałów. Można przyjąć, że odpowiednie rusztowanie już istnieje

Czynności podczas wykonywania powłoki na betonie elewacji są następujące:

1)    usunięcie resztek oleju do smarowania szalunków wodą z dodatkiem środka powierzchniowo czynnego;

2)    zagruntowanie środkiem przeznaczonym do tynków;

3)    pomalowanie wstępne farbą dyspersyjną …