Powłoki na betonie komórkowym

Ściany działowe w nowym budynku wymurowano z betonu komórkowego. Proszę wymienić kolejno czynności składające się na szpachlowanie i malowanie ściany farbą dyspersyjną

Czynności te są następujące:
1)    pierwsze zaszpachlowanie masą wiążącą hydraulicznie;
2)    drugie zaszpachlowanie masą wiążącą hydraulicznie;
3)    zagruntowanie powierzchni środkiem do gruntowania tynków;
4)    naniesienie pierwszej warstwy farby dyspersyjnej odpornej na zmywanie;
5)    naniesienie wierzchniej warstwy farby dyspersyjnej odpornej na zmywanie.

Zamiast szpachlowania masą wiążącą hydraulicznie można zatrzeć mur masą szpachlową dyspersyjną. Z powodu pęcznienia masy szpachlowej dyspersyjnej, na powierzchnie zacierane tymi masami nie można nakładać niektórych rodzajów tapet, np. tapet z tworzyw sztucznych i tapet metalizowanych.

Halę magazynową wzniesiono w żelbetowej konstrukcji szkieletowej. Pola między slupami żelbetowymi zamknięto płytami ściennymi z betonu komórkowego. Od strony zewnętrznej na powierzchnię z betonu komórkowego należy nanieść powlokę % tynku z żywic polimerowych. Proszę wymienić kolejno czynności przy wykonywaniu tynku z żywic polimerowych

Czynności te są następujące:
1)    zagruntowanie powierzchni środkiem do gruntowania tynków;
2)    naniesienie wstępnej warstwy zaprawy tynkowej przez malowanie;
3)    naniesienie wierzchniej warstwy tynku z żywic polimerowych. Nie wymieniono tu prac przygotowawczych, jak ustawianie rusztowań i wykonywanie osłon, które należy również przewidzieć.

Jeżeli w pomieszczeniu wewnętrznym panuje duża wilgotność powietrza (wilgotność względna ponad 70% lub stwierdzone skraplanie pary wodnej), na wewnętrznych powierzchniach ścian zewnętrznych trzeba zastosować dodatkową izolację przeciwwilgociową. Proszę uzasadnić to wymaganie. Jak można wykonać taką powłokę ochronną?

Para wodna wytwarzana w pomieszczeniu wewnętrznym przenika przez przegrodę z betonu komórkowego. Beton komórkowy bardzo łatwo wchłania wodę, ale oddaje ją z trudem. Ulega zawilgoceniu przez wchłonięte skropliny, wskutek czego jego izolacyjność cieplna znacznie się zmniejsza. Jeśli na zewnętrznej stronie ściany jest powłoka słabo przepuszczająca parę wodną, to ciśnienie pary i wody może spowodować uszkodzenie materiału. Prawdopodobne jest również powstawanie uszkodzeń podczas mrozu.
Na wewnętrznej powierzchni ściany można również wykonać izolację przed parą wodną, nakładając na tę powierzchnię np. płytki ceramiczne, folie metalowe jako podkład pod tapety, tapety metalizowane oraz z tworzyw sztucznych, wykładziny z tworzyw sztucznych oraz powłoki lakiernicze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *