Odwodnienie stropodachów

System podciśnieniowy odwadniania stropodachów
W stropodachach odwadnianych sposobem podciśnieniowym dąży się do całkowitego wypełnienia przewodów rurowych odprowadzających wodę. Całkowite wypełnienie uzyskuje się dzięki zastosowaniu specjalnych wpustów dachowych i wyrównaniu hydraulicznemu instalacji poprzez odpowiednie zwymiarowanie rur. Energia potrzebna do wytworzenia się podciśnienia uzyskiwana jest dzięki różnicy wysokości wpustu dachowego i punktu podłączenia instalacji podciśnieniowej do kanalizacji ogólnospławnej o swobodnym zwierciadle wody.

System tradycyjny odwadniania stropodachów
W stropodachach odwadnianych sposobem tradycyjnym wody opadowe odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej wypełniają przewody tylko częściowo wypełnione wodą. Stopień wypełnienia przewodów odprowadzających wody opadowe powinien wynosić maksimum 0,7. Przy takim stopniu wypełnienia zagwarantowane jest wystarczające napowietrzanie i odpowietrzanie przewodów rurowych.

Spadki połaci stropodachu umożliwiające skuteczne odwodnienie do wpustów dachowych uzyskuje się poprzez:
o    nachylenie warstwy konstrukcyjnej
o    wyrobienie spadku w dodatkowej warstwie pod pokryciem
o    zmienną grubość warstwy izolacji termicznej.

Tworzące spadek dachu płyty izolacji termicznej ze styropianu lub z wełny mineralnej, mogą być wycinane na komputerowo sterowanych maszynach dzięki czemu uzyskuje się dokładnie wymagany spadek i poprawne ułożenie płaszczyzn w narożach dachu.

Krawędzie koszowe i narożne mogą przebiegać pod różnym kątem w stosunku do obrzeża stropodachu. Poprawne wypośredniczenie spadków połaci uzyskuje się przez ułożenie płyt spadkowych ze spadkiem równoległym do krawędzi płyt lub przebiegającym po przekątnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *