Roboty tapeciarskie

Pod jakim względem należy sprawdzić tapety przed rozpoczęciem robót związanych z tapetowaniem?
Przed rozpoczęciem robót związanych z tapetowaniem należy sprawdzić:
1.    Czy liczba rolek tapety jest wystarczająca?
Zamawianie dodatkowych rolek oznacza stratę czasu, a dostawa uzupełniająca nie zawsze pochodzi z tej samej serii produkcyjnej, którą można rozpoznać po numerze identyfikacyjnym.
2.    Czy wszystkie rolki tapety mają ten sam numer identyfikacyjny serii?
Tylko tapety pochodzące z tej samej serii produkcyjnej, rozpoznawanej po takim samym numerze identyfikacyjnym, gwarantują w pełni identyczny odcień koloru.
3.    Czy wzór i odcień koloru we wszystkich rolkach dokładnie się zgadza?
4.    Czy tapety nie są na brzegach uszkodzone?
Podczas przycinania należy sprawdzać, czy tapety nie mają na brzegach defektów nadruku.

Dlaczego większość rodzajów tapet powinno się nawilżyć przed naklejeniem?
Po namoczeniu papier tapety się rozciąga. Podczas wysychania tapety na ścianie następuje jej kurczenie się, co umożliwia wyeliminowanie pęcherzy. Ponieważ tapety po namoczeniu są bardziej elastyczne, jest możliwe ich nakładanie bez zakładu. Poza tym, wszystkie pasma tapety, poddawane namoczeniu, powinny mieć tę samą długość.

Przy jakich rodzajach tapet powinno się naklejać podkład z papieru makulaturowego?
Podkład z papieru makulaturowego nakleja się przed nakładaniem drogich tapet wysokogatunkowych. Dotyczy to ciężkich tapet stanowiących tło, tapet wytłaczanych, welurowych, tekstylnych, z włókien …

Powłoki na betonie komórkowym

Ściany działowe w nowym budynku wymurowano z betonu komórkowego. Proszę wymienić kolejno czynności składające się na szpachlowanie i malowanie ściany farbą dyspersyjną

Czynności te są następujące:
1)    pierwsze zaszpachlowanie masą wiążącą hydraulicznie;
2)    drugie zaszpachlowanie masą wiążącą hydraulicznie;
3)    zagruntowanie powierzchni środkiem do gruntowania tynków;
4)    naniesienie pierwszej warstwy farby dyspersyjnej odpornej na zmywanie;
5)    naniesienie wierzchniej warstwy farby dyspersyjnej odpornej na zmywanie.

Zamiast szpachlowania masą wiążącą hydraulicznie można zatrzeć mur masą szpachlową dyspersyjną. Z powodu pęcznienia masy szpachlowej dyspersyjnej, na powierzchnie zacierane tymi masami nie można nakładać niektórych rodzajów tapet, np. tapet z tworzyw sztucznych i tapet metalizowanych.

Halę magazynową wzniesiono w żelbetowej konstrukcji szkieletowej. Pola między slupami żelbetowymi zamknięto płytami ściennymi z betonu komórkowego. Od strony zewnętrznej na powierzchnię z betonu komórkowego należy nanieść powlokę % tynku z żywic polimerowych. Proszę wymienić kolejno czynności przy wykonywaniu tynku z żywic polimerowych

Czynności te są następujące:
1)    zagruntowanie powierzchni środkiem do gruntowania tynków;
2)    naniesienie wstępnej warstwy zaprawy tynkowej przez malowanie;
3)    naniesienie wierzchniej warstwy tynku z żywic polimerowych. Nie wymieniono tu prac przygotowawczych, jak ustawianie rusztowań i wykonywanie osłon, które należy również przewidzieć.

Jeżeli w pomieszczeniu wewnętrznym panuje duża wilgotność powietrza (wilgotność względna ponad 70% lub stwierdzone skraplanie pary …

Powłoki na tynkach zewnętrznych

Powłoki na tynkach zewnętrznych

Na starym kościele skuto stary, zniszczony tynk zewnętrzny i zastąpiono go nowym tynkiem, wykonanym z zaprawy grupy PII. Rapowany tynk średnioziarnisty ma być malowany farbą krzemianową. Proszę przedstawić kolejność i rodzaj wykonania prac związanych z tym malowaniem Należy wykonać kolejno następujące prace:
1)    wytrawienie nowego tynku płynem żrącym;
2)    zagruntowanie farbą krzemianową rozcieńczoną werniksem zależnie od nasiąkliwości podłoża;
3)    pomalowanie nawierzchniowe farbą krzemianową.

Na starej elewacji domu, na dużych powierzchniach odpada powłoka malarska z farby dyspersyjnej. W wyniku badania podłoża okazało się, że tynk wykonano z zaprawy grupy PIIa i lekko osypuje się on na powierzchni. Proszę przedstawić kolejność i rodzaj prac składających się na wykonanie nowej powłoki malarskiej, uwzględniając zastosowane materiały Należy wykonać kolejno następujące prace:

1)    usunięcie starej powłoki przez zeskrobanie, a następnie zmycie odpowiednim zmywaczem;
2)    gruntowne oczyszczenie gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem;
3)    naprawienie uszkodzeń tynku przy użyciu podobnej zaprawy;
4)    wytrawienie naprawionych tynków płynem żrącym;
5)    zagruntowanie werniksem, rozcieńczonym wodą zależnie od stopnia wchłaniania płynu przez podłoże;
6)    pomalowanie farbą krzemianową, rozcieńczoną werniksem zależnie od nasiąkliwości podłoża;
7)    końcowe pomalowanie farbą krzemianową;
8)    usunięcie produktów zmywania i śladów brudnej wody.

Do tego typu podłoża nadają się również farby dyspersyjne krzemianowe oraz …

Kolektory słoneczne

Kolektory w systemach czynnych nie muszą stanowić elementów integralnie związanych z bryłą budynku.

Produkuje się kolektory do ustawiania na ziemi lub na dowolnych, płaskich powierzchniach budynku (tarasie, dachu). Przy niekorzystnym nachyleniu dachu można je montować na specjalnych wspornikach nad dachem, pozostawiając odpowiednią odległość między dachem a spodem kolektora — min. 15 cm. Trzecim sposobem z wielu względów najkorzystniejszym, jest wbudowanie kolektorów w połać dachową. Uzyskuje się wówczas:

— oszczędność pokrycia dachu, gdy kolektory są jednocześnie elementami zabezpieczającymi,
—    dobrą izolację cieplną poddasza,
—    zmniejszenie ruchów termicznych obudowy, gdy kolektory nie są poddane na całej swej powierzchni wahaniom temperatury zewnętrznej.

Umieszczając kolektory na konstrukcji dachu należy pamiętać również o tym, że ich waga wynosi od 30 do 40 kg/m² i o przygotowaniu dojścia do nich w celu umycia lub dokonania napraw.

Kolejnym problemem jest lokalizacja zasobnika ciepłej wody, który dla systemu przygotowującego c.w.u. ma pojemność od 500 do 1000 dm3, a więc waga jego przekracza tonę. Zalecane jest rozwiązanie architektoniczno-konstrukcyjne budynku umożliwiające umieszczenie zasobnika powyżej kolektorów, pozwalające na cyrkulację naturalną wody bez pompy i automatyki. Takie rozwiązanie jest możliwe w nowo projektowanych domach. W istniejących obiektach możliwe jest umieszczenie małego akumulatora w piwnicy budynku lub większego na zewnątrz w bunkrze, pod …