Roboty tapeciarskie

Pod jakim względem należy sprawdzić tapety przed rozpoczęciem robót związanych z tapetowaniem?
Przed rozpoczęciem robót związanych z tapetowaniem należy sprawdzić:
1.    Czy liczba rolek tapety jest wystarczająca?
Zamawianie dodatkowych rolek oznacza stratę czasu, a dostawa uzupełniająca nie zawsze pochodzi z tej samej serii produkcyjnej, którą można rozpoznać po numerze identyfikacyjnym.
2.    Czy wszystkie rolki tapety mają ten sam numer identyfikacyjny serii?
Tylko tapety pochodzące z tej samej serii produkcyjnej, rozpoznawanej po takim samym numerze identyfikacyjnym, gwarantują w pełni identyczny odcień …

Powłoki na betonie komórkowym

Ściany działowe w nowym budynku wymurowano z betonu komórkowego. Proszę wymienić kolejno czynności składające się na szpachlowanie i malowanie ściany farbą dyspersyjną

Czynności te są następujące:
1)    pierwsze zaszpachlowanie masą wiążącą hydraulicznie;
2)    drugie zaszpachlowanie masą wiążącą hydraulicznie;
3)    zagruntowanie powierzchni środkiem do gruntowania tynków;
4)    naniesienie pierwszej warstwy farby dyspersyjnej odpornej na zmywanie;
5)    naniesienie wierzchniej warstwy farby dyspersyjnej odpornej na zmywanie.

Zamiast szpachlowania masą wiążącą hydraulicznie można zatrzeć mur masą szpachlową dyspersyjną. Z powodu pęcznienia masy szpachlowej dyspersyjnej, …

Powłoki na tynkach zewnętrznych

Powłoki na tynkach zewnętrznych

Na starym kościele skuto stary, zniszczony tynk zewnętrzny i zastąpiono go nowym tynkiem, wykonanym z zaprawy grupy PII. Rapowany tynk średnioziarnisty ma być malowany farbą krzemianową. Proszę przedstawić kolejność i rodzaj wykonania prac związanych z tym malowaniem Należy wykonać kolejno następujące prace:
1)    wytrawienie nowego tynku płynem żrącym;
2)    zagruntowanie farbą krzemianową rozcieńczoną werniksem zależnie od nasiąkliwości podłoża;
3)    pomalowanie nawierzchniowe farbą krzemianową.

Na starej elewacji domu, na dużych powierzchniach odpada powłoka malarska z farby dyspersyjnej. …

Kolektory słoneczne

Kolektory w systemach czynnych nie muszą stanowić elementów integralnie związanych z bryłą budynku.

Produkuje się kolektory do ustawiania na ziemi lub na dowolnych, płaskich powierzchniach budynku (tarasie, dachu). Przy niekorzystnym nachyleniu dachu można je montować na specjalnych wspornikach nad dachem, pozostawiając odpowiednią odległość między dachem a spodem kolektora — min. 15 cm. Trzecim sposobem z wielu względów najkorzystniejszym, jest wbudowanie kolektorów w połać dachową. Uzyskuje się wówczas:

— oszczędność pokrycia dachu, gdy kolektory są jednocześnie elementami zabezpieczającymi,
—    dobrą izolację …