Zmywacze powłok malarskich

Proszę wyjaśnić, dlaczego zmywaczami powłok można usunąć powłoki zawierające jako spoiwo żywice alkidowe.
Żywice alkidowe są estrami, które pod wpływem zmywaczy ulegają zmydleniu i dzięki temu stają się rozpuszczalne w wodzie.

Proszę omówić sposób działania zmywaczy powłok.
Zmywacze powłok zawierają silne rozpuszczalniki, powodujące fizyczne pęcznienie powłoki i jej częściowe rozpuszczenie. Po określonym czasie oddziaływania zmywacza można powłokę zeskrobać szpachlą. Pozostałości zmywa się rozpuszczalnikami organicznymi. Są również zmywacze zawierające emulgatory, wskutek czego można je do końca zmyć wodą.

W jaki sposób działają tzw. ulegające biodegradacji zmywacze powłok?
Te zmywacze nie zawierają węglowodorów chlorowanych, wskutek czego mniej szkodzą środowisku niż inne. Ługi zawarte w tzw. ulegających biodegradacji zmywaczach powłok działają na powłoki zmydlająco i rozpuszczająco. Zawarte w nich rozpuszczalniki rozpuszczają następnie powłokę do końca. Ze względu na mniejszą skuteczność rozpuszczania rozpuszczalników zawartych w zmywaczach przeważnie jest konieczny dłuższy czas ich oddziaływania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *