Zagrzybienie elewacji domu

Na powłoce malarskiej na elewacji domu stwierdzono silne zagrzybienie oraz niewielkie uszkodzenia mechaniczne, Tynk średnioziarnisty wykonano z zaprawy odpowiadającej grupie Pila. Stara powloką była wykonana z farby dyspersyjnej. Proszę przedstawić kolejność i rodzaj prac podczas wykonywania nowej powłoki

Należy wykonać kolejno następujące prace:
1)    oczyszczenie elewacji z grzybów i zabrudzeń przy użyciu gorącej wody pod wysokim ciśnieniem;
2)    naniesienie warstwy specjalnego środka grzybobójczego;
3)    naprawienie małych uszkodzeń tynku przy użyciu zaprawy tego samego typu;
4)    zagruntowanie farbą dyspersyjną do wymalowań zewnętrznych, oddziałującą grzybobójczo;
5)    pomalowanie nawierzchniowe farbą dyspersyjną oddziałującą grzybobójczo.

Powinno się koniecznie przestrzegać zaleceń producenta, dotyczących minimalnego zużycia farby. Jeśli uzyskanie odpowiedniej grubości powłoki nie jest możliwe w dwu warstwach, jest niezbędne trzecie malowanie.

Można również stosować farby do elewacji oddziałujące grzybobójczo, zawierające rozpuszczalniki. Zawartość rozpuszczalnika oznacza w tym przypadku większą uciążliwość dla środowiska, a zalety malowania takimi farbami są dostrzegalne, gdy prace malarskie wykonuje się w temperaturze ponad 278 K (5°C).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *