Wymogi dotyczące projektowania stropodachów

Wymogi ogólne dotyczące projektowania stropodachów:

•    W stropodachu bez attyki z odwodnieniem wewnętrznym, o spadku do 3°, krawędź powinna być podniesiona co najmniej 10 cm powyżej poziomu warstwy ochronnej ze żwiru – lub jeżeli jej nie ma, powyżej papy nawierzchniowej.

•    W stropodachach z attyką, ze względu na znaczne wahania temperatury wpływające na zmianę długości elementów, mury attykowe z cegły należy zbroić a attyki betonowe dylatować w odstępach do 5 m.

•    Wspornikowo wysunięte poza lico ściany płyty dachowe powinny być ocieplone termoizolacją o grubości co najmniej 3 -4 cm.

•    Powierzchnia otworów wentylacyjnych w wentylowanych stropodachach dwudzielnych powinna wynosić 1/500 powierzchni rzutu. Cała powierzchnia powinna być wentylowana równomiernie, a otwory wentylacyjne umieszczone na przeciwległych stronach.

•    Wysokość przestrzeni powietrznej w najniższym punkcie musi wynosić minimum 10 cm. Należy dążyć do uzyskania wysokości znacznie większych i spadku połaci co najmniej 5° (około 9%).

•    Konstrukcja warstw w tarasach musi uwzględniać występujące tam obciążenia. Dla tarasów w budynkach mieszkalnych wytrzymałość wynosi co najmniej 20 Mpa.

•    Przy odwodnieniu wewnętrznym koryta spustowe powinny być odsunięte co najmniej 1 m od przyległych do stropodachu ścian, a wypłaszczenie przy leju wpustowym musi mieć średnicę 1 m.

•    Słupki balustrady powinny być mocowane na zewnątrz uszczelnionej powierzchni tarasu, a jeżeli jest to niemożliwe, należy zastosować mocowanie z kołnierzami uszczelniającymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *