Powłoki na tynkach zewnętrznych

Powłoki na tynkach zewnętrznych

Na starym kościele skuto stary, zniszczony tynk zewnętrzny i zastąpiono go nowym tynkiem, wykonanym z zaprawy grupy PII. Rapowany tynk średnioziarnisty ma być malowany farbą krzemianową. Proszę przedstawić kolejność i rodzaj wykonania prac związanych z tym malowaniem Należy wykonać kolejno następujące prace:
1)    wytrawienie nowego tynku płynem żrącym;
2)    zagruntowanie farbą krzemianową rozcieńczoną werniksem zależnie od nasiąkliwości podłoża;
3)    pomalowanie nawierzchniowe farbą krzemianową.

Na starej elewacji domu, na dużych powierzchniach odpada powłoka malarska z farby dyspersyjnej. W wyniku badania podłoża okazało się, że tynk wykonano z zaprawy grupy PIIa i lekko osypuje się on na powierzchni. Proszę przedstawić kolejność i rodzaj prac składających się na wykonanie nowej powłoki malarskiej, uwzględniając zastosowane materiały Należy wykonać kolejno następujące prace:

1)    usunięcie starej powłoki przez zeskrobanie, a następnie zmycie odpowiednim zmywaczem;
2)    gruntowne oczyszczenie gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem;
3)    naprawienie uszkodzeń tynku przy użyciu podobnej zaprawy;
4)    wytrawienie naprawionych tynków płynem żrącym;
5)    zagruntowanie werniksem, rozcieńczonym wodą zależnie od stopnia wchłaniania płynu przez podłoże;
6)    pomalowanie farbą krzemianową, rozcieńczoną werniksem zależnie od nasiąkliwości podłoża;
7)    końcowe pomalowanie farbą krzemianową;
8)    usunięcie produktów zmywania i śladów brudnej wody.

Do tego typu podłoża nadają się również farby dyspersyjne krzemianowe oraz silikonowe.

Proszę uzasadnić, dlaczego na tynki wykonane z zaprawy grupy PIa i Plb nie można nakładać farb dyspersyjnych?
Tynki z zapraw tej grupy wymagają stałego dopływu dwutlenku węgla, także po stwardnieniu. Jeśli dopływ dwutlenku węgla zostanie odcięty, tynk z czasem staje się kruchy, a naniesiona powłoka odpada od zmurszałego podłoża. Farby dyspersyjne odcinają podłoże zarówno od wilgoci, jak i dopływu dwutlenku węgla.

Na elewacji domu stwierdzono gładko zatarty tynk z zaprawy grupy PIIa. Tynk jest mocny, ale w strefie cokołu występują wykwity. Powloką z farby dyspersyjnej odpada od tynku. Proszę przedstawić kolejność i rodzaj prac związanych z malowaniem elewacji oraz wymienić niezbędne do ich realizacji materiały
Należy wykonać kolejno następujące prace:

1)    zmycie powłoki z farby dyspersyjnej przy użyciu biologicznie aktywnego zmywacza dyspersyjnego;
2)    dokładne oczyszczenie gorącą wodą pod ciśnieniem;
3)    usunięcie na sucho wykwitów (po gruntownym osuszeniu);
4)    naprawienie uszkodzeń tynku przy użyciu identycznej zaprawy;
5) zagruntowanie odpowiednim środkiem gruntującym do tynków;
6) wstępne pomalowanie farbą dyspersyjną krzemianową;
7) nawierzchniowe pomalowanie farbą dyspersyjną krzemianową. Starą powlokę farby dyspersyjnej można usunąć także przy użyciu techniki natrysku rozpyloną wodą.

Do wykonywania powłok na tych podłożach nadają się również farby dyspersyjne oraz farby na żywicach silikonowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *