Definicja zabytku

Jak już wspomniano uprzednio, próby ustanowienia jednoznacznej definicji zabytku były podejmowane wielokrotnie. Wszystkie definicje sformułowane dotychczas uwzględniały w pojęciu zabytku głównie jego wartość historyczną. Cecha ta jest ważna, lecz niewyłączna. …