Reakcja na ogień i odporność ogniowa

Reakcja na ogień odnosi się do produktów, natomiast odporność ogniowa do konstrukcji. Charakteryzując te dwa pojęcia należy wymienić następujące krytyczne ich elementy:

Odporność ogniowa
•    wzrost temperatury
•    zawalenia się konstrukcji
•    spójność konstrukcji

Reakcja na ogień:
•    palność
•    zdolność zapłonu
•    dymienie
•    toksyczność

Odporność ogniowa
Mówiąc o odporności ogniowej elementów budynku posługujemy się oznaczeniami typu REI 30, gdzie : R to nośność ogniowa, E to szczelność ogniowa, I to izolacyjność ogniowa, 30 (przykładowa wartość) to czas wyrażony w minutach.

Reakcja na ogień:
Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nasze przepisy musiały przejść proces dostosowania ich do wymogów obowiązujących w całej UE. Wynikiem tego procesu było przyjęcie przez Polskę nowej klasyfikacji ogniowej – Euroklas – dla materiałów budowlanych. W obecnej chwili posługujemy się Euroklasami, które odzwierciedlają poszczególne parametry

Reakcja na ogień
A1    brak rozgorzenia, brak wkładu w rozwój pożaru
A2    brak rozgorzenia, brak wkładu w rozwój pożaru
B    brak rozgorzenia, bardzo mały wkład w rozwój pożaru
C    rozgorzenie pomiędzy 10a 20 minutą, mały wkład w rozwój pożaru
D  rozgorzenie pomiędzy 2 a 10 minutą, średni wkład w rozwój pożaru
E  rozgorzenie przed upływem 2 minut, duży wkład w rozwój pożaru
F  produkty nie klasyfikowane

Zdolność wydzielania dymu .(dym jest w krajach UE przyczyną ponad 60% zgonów podczas pożarów)
s1    mało lub brak dymu
s2    dość dużo dymu
S3    znaczące wydzielanie dymu

Uwalnianie płonących kropli (krople powstające przy topnieniu materiału mogą przenosić ogień na inne przedmioty)
01    brak
02    kilka
03    dużo

Przykładowo – wszystkie produkty z wełny mineralnej sklasyfikowane są jako: A1 lubA2,s1 ,d0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *