Remont parapetów i elewacji z betonu

Parapety na elewacji z betonu licowego są przeznaczone do malowania. Stara powłoka malarska z farby dyspersyjnej uległa częściowo złuszczeniu. Woda ściekająca z poziomych powierzchni balustrady balkonu pozostawiła brudne zacieki. Z powodu stałego zawilgocenia pojawiły się na betonie również glony i porosty. Nie stwierdzono natomiast uszkodzeń samego betonu. Stal zbrojeniowa znajduje się jeszcze w strefie o odczynie alkalicznym.
a)    Proszę wskazać konieczne zabiegi wzmacniające, gdyby w przyszłości również pojawiły się uszkodzenia
b)    Proszę wymienić kolejno czynności związane z robotami malarskimi
a)    Niezbędne naprawy struktury betonu:

Górna powierzchnia balustrady balkonu powinna mieć lekko nachylone nakrycie, np. z płyty kamiennej, blachy aluminiowej lub stalowej.

Do odprowadzenia wody spływającej z parapetu jest konieczne ukształtowanie od strony zewnętrznej specjalnych kapinosów.

b)    Czynności związane z wykonywaniem powłok na betonie są następujące:

1)    zmycie starej powłoki płynem z dodatkiem substancji biologicznie czynnej, usunięcie porostów przy użyciu specjalnych preparatów, gruntowne oczyszczenie gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem;

2)    zagruntowanie środkiem przeznaczonym do tynku;

3)    wstępne pomalowanie dyspersyjną farbą elewacyjną;

4)    pomalowanie nawierzchniowe dyspersyjną farbą elewacyjną;

5)    usunięcie produktów zmywania starej powłoki oraz zacieków z brudnej wody.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *