Naprawa rys na betonie

Na naprawianej uprzednio powierzchni z betonu po latach pojawiły się ponownie uszkodzenia. Czy miejsca uprzednio naprawione należy również powtórnie odkryć, jeśli optycznie nie stwierdzono w nich żadnych uszkodzeń?
Przy ponownym wzmacnianiu powierzchni miejsca uprzednio naprawione należy również odkryć, gdyż tylko w ten sposób można sprawdzić, czy pod zaprawą wypełniającą nie pojawiły się dalsze uszkodzenia. Poza tym powinno się stosować ten sam zestaw materiałów, by wyeliminować problemy z przyczepnością oraz niebezpieczeństwo powstania rys między starymi a nowymi naprawami.

Przy jakiej szerokości rozwarcia rys powinno się je wypełniać?
Należy wypełniać rysy o szerokości rozwarcia powyżej 0,3 mm. Szczególnie wskazane jest wypełnianie rys masą wtłaczaną pod ciśnieniem.

Jakie żywice powinno się stosować do wypełniania rys pod ciśnieniem?
Do wypełniania rys powstałych wskutek działania sił zewnętrznych, np. rys przecinających kierunek naprężeń w betonie sprężonym, powinno się stosować żywicę epoksydową. W przypadku wszystkich innych rys można stosować żywicę poliuretanową.

rysy betonProszę opisać przebieg robót przy ciśnieniowym wypełnianiu rys
Rysy nawierca się skośnie z boku, przy czym nawiercany otwór musi przecinać rysę. Wzajemna odległość między kolejnymi otworami powinna być na tyle mała, by przy późniejszym wypełnianiu rysy żywicą cała rysa została zamknięta.
Po nawierceniu należy otwory oraz rysy oczyścić, np. przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. W nawiercone otwory wkręca się dysze iniekcyjne, po czym za pomocą urządzenia typu „airless“ w otwór i rysę wtłacza się pod ciśnieniem żywicę, która powinna całkowicie wypełnić pustkę. Ponieważ chodzi tu o rysy powstałe pod działaniem sił, trzeba zastosować żywicę epoksydową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *