Drenaż powierzchniowy

tmp22b0-1Rozwiązanie drenażu powierzchniowego dla budynku o powierzchni rzutu poziomego > 200 m² wraz ze schematem prowadzenia rur drenarskich i lokalizacji studzienek plucząco-kontrolnych.

W drenażu powierzchniowym woda spod płyty fundamentowej odprowadzana jest do opasujących budynek rur drenarskich przez wykonane w ławach fundamentowych otwory o średnicy 50 mm. Warstwą drenującą pod płytą fundamentową powinien być płukany żwir o uziarnieniu 8/16, ułożony w warstwie grubości co najmniej 15 cm i oddzielony od gruntu włókniną filtracyjną Warstwę żwiru należy od góry zakryć folią, dla zabezpieczenia przed napłynięciem betonu podczas wykonywania płyty fundamentowej.

•    Rury drenarskie – Drenaż powierzchniowy wykonuje się z rur o średnicy 100 mm, układanych ze spadkiem 0,5 %.

•    Rozstaw rur drenażu powierzchniowego jest uzależniony od wielkości napływu wody na płytę fundamentową i uziarnienia warstwy drenującej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *