Osuszanie murów za pomocą instalacji drenujących

Mury zawilgocone stale wodą, podciąganą kapilarnie z podłoża, mogą być osuszone za pomocą specjalnych instalacji. Jest kilka metod osuszania, z których godne uwagi są:
a)    osuszanie za pomocą bariery przeciw kapilarnej utworzonej z drenów zwykłych lub wentylowanych,
b)    osuszanie elektroosmotyczne (elektrodrenaż).

tmpcb48-1Schemat osuszania murów za pomocą drenów wentylowanych 1 — zawilgocony grunt, 2 — zawilgocony mur, 3 — dren, 4— siatka, 5 — cześć muru osuszona

Metoda bariery przeciwkapilarnej polega na osadzeniu w murze od zewnątrz, w ustalonym porządku i położeniu, drenów wykonanych ze specjalnej masy porowatej. Dreny sięgają na odpowiednią głębokość w mur i tworzą pas izolacyjny. Osuszanie uzyskuje się dzięki przepływowi suchego powietrza do wnętrza muru przez dreny i wchłanianiu wilgoci przez ich porowate ścianki. Metoda osuszania tym sposobem nie zawsze bywa skuteczna, a niekiedy nawet jest trudna do wykonania, zwłaszcza gdy wchodzą w grę względy statyczne. Wadą tej metody jest również, że część muru znajdująca się poniżej bariery pozostaje pod wpływem niszczącego działania wilgoci.
Osuszanie murów za pomocą drenów zastosowano w kościele Sw. Magdaleny we Wrocławiu.

tmpcb48-2Schemat osuszania muru za pomocą elektrodrenażu 1 — mur, 2— elektrody dodatnie, 3 — elektrody ujemne, 4— źródło prądu stałego, 5 — pole osuszania, 6 — szczelina do odprowadzenia wody

Osuszanie elektroosmotyczne polega na wykorzystaniu sił elektroosmotycznych do przenoszenia wilgoci kapilarnej ku podstawie fundamentów. W tym celu zostaje wykorzystane źródło energii elektrycznej. Instalacja składa się z odpowiednio rozmieszczonych w murze elektrod. Elektrody ujemne osadza się u podstawy fundamentów, a dodatnie wyżej — w murze. Dzięki przepuszczeniu prądu stałego o odpowiednim napięciu woda kieruje się do podstawy i zostaje odprowadzona na zewnątrz. Poza wymienionym sposobem osuszania murów stosowane są również inne, wykorzystujące źródła energii elektrycznej, np. wykorzystujące różnicę potencjału pomiędzy gruntem na poziomie fundamentów a murem, albo przy zastosowaniu kombinacji elektroosmozy i blokady chemicznej. Metody elektroosmotyczne są w kraju dość spopularyzowane. Proces osuszania elektroosmotycznego trwa, w zależności od/ istniejących warunków, do 2 miesięcy. Jak wykazują doświadczenia; z Krakowa, opisana metoda nadaje się, zwłaszcza gdy poza osuszaniem zachodzi potrzeba odprowadzenia z muru także rozpuszczonych soli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *