Zalecenia montażowe dla pokryć z blach fałdowych

Przed rozpoczęciem prac przy montażu pokrycia dachowego należy skontrolować, czy szkielet konstrukcji dachu jest właściwie zmontowany (zgodnie z dokumentacją techniczną). Łaty mocujące lub płatwie, stanowiące bezpośrednie podłoże pokrycia, powinny tworzyć równą powierzchnię. Następnie należy sprawdzić, czy wszystkie kąty krawędzi połaci dachu mają po 90°, przy czym małe odchyłki można skorygować wiatrownicami lub innymi obróbkami krawędziowymi (niezgodności nie mogą być większe niż 20-30 mm).

tmpa594-1Podstawowe wymiary blach: a) blacha T-18, b) blacha T-55. Strona B blachy nazywana jest stroną odwrotną i pokryta lakierem ochronnym, ale na życzenie może być pokryta lakierem dekoracyjnym.

Na dachu z poddaszem nieocieplonym łaty można mocować bezpośrednio do krokwi (bez kontrłat) za pomocą ocynkowanych gwoździ. Rozstaw łat zależy od dopuszczalnego obciążenia (nośności) pokrycia, dlatego ustala się go na podstawie dokumentacji technicznej lub zaleceń producenta.

Układanie arkuszy blach należy rozpocząć od okapu, pozostawiając min. 3 cm przewieszenia blachy poza deskę okapową. Jeżeli arkusze blach fałdowych są różnej długości, należy zacząć od najdłuższych, układając je od okapu do kalenicy. Kąt ustawienia arkusza na połaci dachowej powinien być sprawdzany nie rzadziej niż dla co piątej blachy. Przy spadku dachu mniejszym niż 14° (1 : 4) należy stosować uszczelnienia blach na zakładach (stykach) podłużnych i poprzecznych z taśm uszczelniających z gumy neoprenowej.

Mocowanie blach fałdowych z konstrukcją dachu należy wykonywać za pomocą łączników, przez górne fałdy blachy. W przypadku dachów stromych płyty pokrycia dachowego można mocować w dolnych fałdach blachy pod warunkiem stosowania pod łącznikami szczelnych podkładek z gumą neoprenową. Łączniki mocujące należy dokręcić do momentu, aż podkładka elastyczna „wypłynie” (ok. 1 mm) spod podkładki stalowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *