Remont klatki schodowej

Na stropie klatki schodowej stwierdzono różne warstwy farby trudno rozpuszczające się w wodzie. Przewiduje się nowe malowanie sufitu zmywalną farbą dyspersyjną. Proszę wymienić kolejno niezbędne czynności i uzasadnić zaproponowane rozwiązania

Czynności podczas malowania sufitu są następujące:

1)    Całkowite osłonięcie podłogi.

2)    Pomalowanie sufitu klatki schodowej:

–    usunięcie różnych warstw farby przez namoczenie wodą i zeskrobanie, ewentualnie z zastosowaniem zmywacza dyspersyjnego;

–    naprawienie małych uszkodzeń i ubytków tynku gipsową masą szpachlową;

–    zagruntowanie specjalnym środkiem do tynków;

–    pomalowanie wstępne farbą dyspersyjną zmywalną;

–    pomalowanie nawierzchniowe farbą dyspersyjną zmywalną. Nawarstwienia farb na różnych spoiwach są trudne do usunięcia, ale w przypadku ich pozostawienia i nałożenia nowej powłoki tworzą się pęcherze i odpryski. Dlatego, zgodnie z zaleceniami technicznymi, jest konieczne przed malowaniem dokładne usunięcie warstw starej farby. Należy dodać, że stosowanie farb na mieszanych spoiwach nie jest zalecane właśnie z powodu trudności w ich usunięciu.

Proszę uzasadnić, dlaczego farby klejowe należy zmyć przed naniesieniem powłoki z farby dyspersyjnej oraz dlaczego nie jest zalecane, jako wstępna obróbka podłoża, wzmocnienie warstwy farby klejowej przez zagruntowaniem środkiem do tynków
Warstwy farby klejowej nie można należycie wzmocnić za pomocą środka gruntującego do tynków. Wprawdzie, pierwsza warstwa farby dyspersyjnej, naniesiona na farbę klejową, nie ma uszkodzeń, ale później naniesione warstwy farby dyspersyjnej odpadają na dużych powierzchniach, gdyż woda z farby dyspersyjnej przenika przez warstwę farby i rozpuszcza farbę klejową. Niestety, trudno jest rozpoznać farbę klejową pod warstwą farby dyspersyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *