Wnioski projektowe i architektoniczne kolektorów słonecznych

Wnioski projektowe i architektoniczne

Polskie wytyczne do projektowania nakazują przyjąć do obliczeń zapotrzebowanie na c.w.u. 150 dm3/dobę/osobę, o temperaturze 55°C. Normy zachodnie mówią o zapotrzebowaniu równym 60 dm3/dobę/osobę, o temperaturze minimum 45°C.

Wykonując przybliżone obliczenia dobowego zapotrzebowania na ciepłą wodę na podstawie normy zachodniej otrzymujemy

4,4 x 60 dm³ = 264 dm³/d

gdzie:

4,4 = średnia statystyczna liczba osób w 1 gospodarstwie domowym w warunkach zabudowy rozproszonej (wiejskiej i podmiejskiej).

Dobowe zapotrzebowanie na ciepło wyniesie

Q = 10,8 kWh/d

Pojemność …

System zysków pośrednich. Ściany termiczne lekkie, ciężkie, baseny jako absorbery promieniowania słonecznego

tmp15e6-4Wykorzystanie energii słonecznej w systemach pośrednich polega na umieszczeniu tuż za przeszkleniem elementów odbierających promieniowanie. Do powierzchni odbiornika dociera promieniowanie słoneczne o długości fali od 0,3 do 3,0 μm i ogrzewa go. Odbiornik emituje fale cieplne długości od 4 do 30μm, które są zatrzymywane przez przegrodę szklaną; jedynym pośrednikiem jest tu powietrze. Lekkimi elementami pochłaniającymi, podobnie jak w typowych kolektorach powietrznych, są blachy różnych metali, tworzywa sztuczne, różnego typu żaluzje i tym podobne lekkie przegrody budowlane, które umieszcza się za …

Powłoki na płytach cementowych wzmocnionych włóknami

Przy badaniu podłoża z płyt cementowych wzmocnionych włóknami (nie są to płyty azbestocementowe) stwierdzono na pojedynczych elementach wykwity, pozostałości środków antyadhezyjnych oraz glony i porosty. Jakie czynności należy zaplanować przy wykonywaniu powłok na tym materiale?

Wykwity, a szczególnie glony i porosty, występują tylko na powierzchniach podlegających długotrwałemu intensywnemu zawilgoceniu. Należy wyjaśnić, co jest przyczyną tego zawilgocenia. Jeśli na fasadzie stwierdzi się uszkodzenia strukturalne, należy je naprawić przed malowaniem. W momencie nanoszenia powłoki płyty okładzinowe muszą być zupełnie suche. Po wysuszeniu …

System kompilacyjny — cieplarnie

cieplarnieJednym z trzech podstawowych systemów biernych jest system kompilacyjny, łączący bezpośredni i pośredni sposób ogrzewania pomieszczeń za pomocą promieniowania słonecznego. Polega on na tym, że promienie słoneczne przenikają przez przeszklenie i dzięki efektowi szklarniowemu ogrzewają oszkloną przestrzeń o różnej wielkości i funkcji. Przestrzeń tę, całkowicie przeszkloną od strony południowej, proponuje się nazywać cieplarnią (ang. conservatory). Cieplarnia może pełnić różnorodne funkcje: od przestrzeni nieużytecznych „A”, przez przestrzenie związane z komunikacją: obudowane szkłem przedsionki, korytarze, klatki schodowe, halle, balkony czy loggie „B”, …