Maksymalne długości blach

Zapobieganie szkodliwym wpływom promieniowania słonecznego na konstrukcje dachów i ścian z blach fałdowych.
Ażeby przeciwdziałać powstawaniu dużych sił w konstrukcji, z powodu liniowej rozszerzalności blach trapezowych, należy podczas projektowania dachów i ścian przewidzieć odpowiednie konstrukcyjne zabezpieczenia, z których najważniejsze są:
•    odpowiedni dobór długości blach, czyli właściwy rozstaw przerw dylatacyjnych dla tych blach,
•    stosowanie szkieletu dla lekkiej obudowy podatnego na odkształcenia termiczne,
•    właściwy dobór blach i łączników ze względu na ich wzajemne oddziaływanie.

tmpebd7-1Maksymalne długości blach
Ze względu na zaobserwowane podczas badań duże boczne wygięcia płatwi w środku rozpiętości, jak również skręcanie płatwi na podporze pod wpływem zmian długości blachy fałdowej, zachodzi konieczność uwzględnienia podczas projektowania odpowiedniego doboru długości blach.

Usztywnienie płatwi dla blach wieloprzęsłowych wraz z zasadą przyjmowania przerw dylatacyjnych. W punkcie C znajduje się płatew nieodkształcalna z powodu jej bezpośredniego bocznego podparcia. Krawędź blachy po przymocowaniu do tej usztywnionej płatwi staje się nieprzesuwna.

Szczegół A na tmpebd7-2 przedstawia efekt wydłużenia blachy przy wzroście temperatury, który wywołuje jednostronne wygięcie i skręcenie płatwa. Zjawisko to powstaje wówczas, gdy blacha i łączniki są odpowiednio wytrzymałe i nieod-kształcalne.

Tablica podaje wielkość L blachy pokrycia dachu w zależności od różnic temperatury i wielkości płatwi z profili dwuteowych IPE. Dla blach wieloprzęsłowych o długościach mniejszych lub równych Lsmax, podanych w tablicy, można pominąć wpływ dodatkowych momentów skręcających płatwie lub rygle na podporach działających w płaszczyźnie prostopadłej do ich osi podłużnych, wywołanych zmianami długości blachy fałdowej.

Największe dopuszczalne długości blachy Lsmax ze względu na dodatkowe naprężenia w płatwiach od skręcania, wynikłe z wydłużeń tehnicznych blach (płatwie ze stali o Re – 220 MPa)

Profil – dwuteowniki równoległościenne Budynki nieizolowane termicznie

ΔT = 40°C

Lsmax=[m]

Budynki izolowane termicznie

Temp. szkieletu +20°C  ΔT=50°C

Lsmax=[m]

IPE 100 3,7 3,0
120 5,0 4,0
140 6/1 5,1
160 7,8 6,3
180 9,3 7,5
200 10,9 8,7
220 12,5 10,0
240 14,2 11,4
270 16,9 13,5
300 19,4 15,5

 

Dla blach o długościach większych od Ls max,podanych w tablicy, czyli po przekroczeniu długości arkuszy blachy fałdowej L = 2L należy przewidzieć przerwy dylatacyjne. Przy stosowaniu zbyt długich ciągłych blach fałdowych może nastąpić szkodliwy wpływ ich termicznego wydłużenia na konstrukcję nośną szkieletu stalowego i wywołać następujące efekty:
•    ścięcie łączników lub znaczna owalizacja otworów w blasze fałdowej,
•    przekroczenie granicy plastyczności w środnikach płatwi od zginania,
• zniszczenie łączników mocujących płatew do dźwigara.

W związku z powyższym ograniczenie długości blach fałdowych, już na etapie projektowania zabezpieczy stalowe konstrukcje nośne dachów przed wystąpieniem w nich zbyt dużych odkształceń oraz sił wywołanych różnicą temperatury blachy fałdowej i konstrukcji nośnej.

Dylatacje w pokryciu z blach fałdowych należy stosować po osiągnięciu ich nieprzekraczalnej długości L = 2 Lsmax lub gęściej, np. przy końcach ich arkuszy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *