Zaprawy renowacyjne do naprawiania betonu

Proszę wymienić najważniejsze właściwości zaprawy renowacyjnej używanej do naprawiania betonu.
Zaprawa renowacyjna do naprawiania betonu powinna mieć następujące właściwości:
1.    Jak najmniejszy skurcz (w czasie wysychania właściwie nie powinna zmniejszać objętości).
2.    Podobny jak dla betonu współczynnik rozszerzalności cieplnej (przy nieustannych zmianach temperatury jest wówczas małe ryzyko pojawienia się rys).
3.    Możliwie mały moduł sprężystości (im mniejsza jest wartość tego modułu dla jakiegoś materiału, tym bardziej materiał jest elastyczny).
4.    Możliwie duży wskaźnik przyczepności do podłoża (im większa jest wartość tego wskaźnika, tym lepszą przyczepnością odznacza się dany materiał).

Wyróżnia się dwa zasadnicze rodzaje zapraw renowacyjnych stosowanych do naprawiania betonu. Proszę je wymienić i przedstawić ich właściwości.
Wśród zapraw renowacyjnych do naprawiania betonu trzeba wyróżnić: zaprawy cementowe ulepszane tworzywami sztucznymi oraz zaprawy epoksydowe.

Właściwości zapraw cementowych ulepszanych tworzywami sztucznymi:
Zaprawa cementowa ulepszana tworzywami sztucznymi wykazuje niewielki skurcz w czasie wiązania, a przy odpowiednim przygotowaniu podłoża ma znakomitą przyczepność. Współczynnik rozszerzalności cieplnej odpowiada w znacznej mierze współczynnikowi dla betonu. Zaprawę tę cechuje bardzo dobra wytrzymałość na zwykłe występujące obciążenie. Jest więc dziś prawie wyłącznie stosowana, m.in. także ze względu na niższą cenę.

Właściwości zapraw epoksydowych:
Ta zaprawa renowacyjna odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża i szczególną odpornością na chemikalia. Nadaje się zwłaszcza do naprawiania mniejszych uszkodzeń, jest jednak droższa od zaprawy cementowej ulepszanej tworzywami sztucznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *