Wpływ pigmentów na powłokę

Jak można odróżnić litopon od innych białych pigmentów?
Jeśli poleje się litopon rozcieńczonym kwasem solnym, powstanie siarkowodór.

Jak można odróżnić szpat ciężki i biel barytową od innych białych pigmentów?
Szpat ciężki (baryt) i sztucznie wytwarzana biel barytowa są nierozpuszczalne we wszystkich zasadach i kwasach.

Jak można wyjaśnić szczególne zdolności ochrony antykorozyjnej minii ołowianej?
Minia ołowiana tworzy z kwasami tłuszczowymi spoiw zawierających olej bardzo wodoodporne mydła ołowiane. Dzięki temu zmniejsza się pod wpływem wody pęcznienie spoiw zawierających olej.

Ponieważ minia ołowiana ma odczyn zasadowy, może ona pasywować czynniki kwaśne, sprzyjające korozji. Ta pasywacja dokonuje się niezależnie od wszelkich spoiw.

Proszę przedstawić aktywne, antykorozyjne działanie pigmentów z pyłu cynkowego
Jeśli w powłoce jest wagowo co najmniej 92-95% pyłu cynkowego, to w przypadku kontaktu z roztworem elektrolitycznym powstaje ogniwo galwaniczne. Wskutek reakcji elektrochemicznych pigment z pyłem cynkowym ulega erozji i chroni w ten sposób podłoże stalowe.

Proszę przedstawić możliwe sposoby działania pigmentów aktywnych, podając odpowiednie przykłady
Pigmenty aktywne mogą oddziaływać w bardzo różny sposób:
1.    Pigmenty zasadowe mogą tworzyć z kwasami tłuszczowymi spoiw olejnych bardzo wodoodporne mydła. Wskutek tego zmniejsza się także pęcznienie pod wpływem wody spoiw olejnych. Przykładem może tu być przede wszystkim minia ołowiana i biel ołowiana.
2.    Pigmenty zasadowe, np. minia ołowiana, mogą pasywować produkty kwaśne, sprzyjające korozji.
3.    Wskutek galwanicznej różnicy potencjałów cynku i stali następują procesy elektrochemiczne powodujące erozję cynku, a chroniące stal przed rdzewieniem. Pigmenty z pyłu cynkowego mogą dawać taką katodową ochronę antykorozyjną, jednak zawartość pyłu cynkowego w materiale malarskim musi wynosić min. 92-95%.
4.    Niektóre pigmenty, np. kalcyt i kwarc, mogą tworzyć krzemiany ze szkłem wodnym i w ten sposób oddziaływać jako pigmenty aktywne. Te pigmenty i wypełniacze stosuje się w farbach krzemianowych jako dodatki sprzyjające silifikacji.

Jakie szczególne właściwości wykazują pigmenty smołowe w porównaniu z mineralnymi?
Pigmenty smołowe są bardziej odporne na kwasy i ługi. Równocześnie, pigmenty smołowe wykazują większą zdolność barwienia, ale kryją gorzej i przeważnie mają mniejszą odporność na wysoką temperaturę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *