Strop Akermana z pustaków ceramicznych

Stropy Akermana wykonuje się z pustaków ceramicznych o wysokości 15, 18,20,22 cm, szerokości 30 cm i długości 25 cm.

Dopuszczalne rozpiętości stropów Akermana zależą od wysokości pustaków, grubości nadbetonu i zastosowanego zbrojenia.

•    W stropach o rozpiętości do 5,0 m można nie stosować górnej warstwy nadbetonu, lecz tylko wyrównać powierzchnię stropu 2 cm zaprawą.

•    Przy zastosowaniu nadbetonu grubości 3 cm dopuszczalna rozpiętość stropu wynosi 6,0 – 8,1 m – w zależności od wysokości stosowanych pustaków.

•    Dalsze zwiększenie dopuszczalnej rozpiętości można uzyskać poprzez pogrubienie warstwy nadbetonu do 5 cm i krzyżowe zbrojenia płyty.

Konstrukcja stropu Akermana jest nieco inna od pozostałych stropów gęstożebrowych. Nie stosuje się tu prefabrykowanych belek kratownicowych, ale żebra nośne, złożone z prętów głównych i strzemion, które w całości wykonywane są na budowie i zalewane betonem.

Ułożenie tego stropu wymaga wykonania sztywnego i prawie pełnego deskowania pod żebrami nośnymi (kilka centymetrów rozsunięcia między belkami). Strop ten charakteryzuje się stosunkowo małym zużyciem stali.

Odmienna od pozostałych stropów jest również kolejność prac wykonawczych: montaż deskowania, ułożenie pustaków, ułożenie zbrojenia, ułożenie i zagęszczenie betonu, wyrównanie powierzchni płyty i pielęgnacja betonu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *