Remont osadnika ściekowego z betonu

Osadnik ściekowy z betonu ma być odnawiany. Na jego wewnętrznej powierzchni stwierdzono słabo trzymający się zaczyn cementowy. Przewidywane obciążenia: temperatura ścieków latem ok. 313 K (40°C), zimą 193 K (20°C); wody ściekowe zawierają przede wszystkim kwasy (kwas octowy, solny, siarkowy i kwasy tłuszczowe), sole tych kwasów oraz pochodne chlorowe węglowodorów. Proszę wymienić kolejno czynności związane z nanoszeniem powłoki na betonowy osadnik ściekowy oraz zastosowane materiały Czynności te są następujące:

1)    przetarcie betonu żużlem paleniskowym i przedmuchanie powietrzem wolnym od oleju;

2)    zagruntowanie bezbarwną, rozcieńczoną żywicą epoksydową;

3)    naniesienie pierwszej warstwy bezrozpuszczalnikowego lakieru epoksydowego;

4)    naniesienie drugiej warstwy bezrozpuszczalnikowego lakieru epoksydowego;

5)    naniesienie wierzchniej warstwy bezrozpuszczalnikowego lakieru epoksydowego.

Minimalna grubość wszystkich warstw musi wynosić 300 µm. Jeśli tę grubość można uzyskać przy mniejszej liczbie warstw, a wykonawca jest w stanie to osiągnąć, wówczas powloką może się składać z odpowiednio mniejszej liczby warstw. Na warstwie gruntującej z żywic epoksydowych jest również możliwe wykonanie powłoki z lakierów poliuretanowych. Lakiery poliuretanowe są nawet bardziej odporne na działanie kwasów, ale odporność lakierów epoksydowych na działanie kwasów jest wystarczająca dla tego typu obciążeń, zwłaszcza gdy utwardzono powłokę izocyjanianem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *