Podłogi podniesione

W budynkach biurowych następują częste zmiany ponad połowy wyposażenia technicznego i sposobu aranżacji pomieszczeń.
Budynki te wymagają funkcjonalnego rozwiązania sposobu prowadzenia instalacji, a odpowiedzią na to jest stworzenie wolnej przestrzeni pod podłogą dzięki systemowi tzw. podłóg podniesionych.
Dwa charakterystyczne systemy podłóg, często stosowane w układzie mieszanym, to podłogi podniesione wylewane i podłogi podniesione modułowe.

Podłogi podniesione wylewane
W podłogach podniesionych wylewanych elementem systemowym pełniącym rolę szalunku są płyty gipsowo-kartonowe.
Wylewane podłogi podniesione, to kombinacja płyt gipsowo-kartonowych z posadzką samopoziomującą na bazie anhydrytu.

Układ warstw wylewanej podłogi podniesionej:
•    Elementy podporowe – Stopki ze stali ocynkowanej wys. 25-400 mm w rozstawie osiowym 600 mm lub elementy z gazobetonu o wymiarach podstawy 50×50 mm i wysokości 30-100 mm.
•    Płyta szalunkowa – Płyta gipsowo-kartonowa 10 mm, o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie 6 MPa.
•    Warstwa tłumiąca – Płyta styropianowa 10 mm lub mata z pianki tłumiącej 5 mm.
•    Warstwa oddzielająca – Folia polietylenowa 0,2 mm.
•    Płyta nośna – Płyta jastrychowa z samopoziomującej masy anhydrytowej min. 35 mm.

Zalety podłogi podniesionej wylewanej:
•    Wysoka wytrzymałość na obciążenia statyczne i dynamiczne.
•    Duża sztywność konstrukcji, praktycznie zerowe ugięcia (f = 0,2 mm).
•    Minimalny skurcz liniowy (0,1 mm/m) i termiczny – można uzyskiwać powierzchnie o wielkości do 800 m2 bez dylatacji skurczowych.
•    Możliwość mocowania dowolnej konstrukcji ścian działowych bezpośrednio na powierzchni podłogi o wysokiej jakości równość powierzchni.
•    Niepalne materiały konstrukcji, odporność ogniowa podłogi – F90, szczelność dymowa podłogi.
•    Wolna przestrzeń pod całą powierzchnią podłogi do prowadzenia instalacji – dostęp do instalacji po podłogą zapewnia się przez dowolnie rozmieszczone puszki instalacyjne i kanały rewizyjne przykryte płytami podniesionej podłogi modułowej.
•    Dobre własności akustyczne – tłumienie dźwięków powietrznych i materiałowych przez masywną, ciągłą płytę nośną na elastycznej warstwie tłumiącej.
•    Możliwość łatwego łączenia z innymi systemami podłogowymi.

Podłogi podniesione modułowe
Podłogi podniesione modułowe stosuje się wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba okablowania pomieszczeń i stanowisk pracy – w szczególności, gdy wymagany jest bezpośredni dostęp do przestrzeni podpodłogowej na całej powierzchni podłogi.
Podniesiona podłoga modułowa składa się z płyt 60 x 60 cm opartych na słupkach – bezpośrednio w narożnikach albo za pośrednictwem rusztu. W obu przypadkach słupki są na trwałe przymocowane do stropu w rozstawie modułowym 60 x 60 cm.

Przestrzeń podpodłogowa (o wysokości od kilku do 60 cm bez rusztu, a w przypadku zastosowania rusztu nawet do 200 cm) służy do prowadzenia różnego rodzaju instalacji: elektrycznych, telefonicznych, komputerowych, alarmowej, wodnej, CO, klimatyzacji itp.). W płytach mogąznajdować się otwory, w których montuje się kasety do mocowania gniazd elektrycznych, telefonicznych, komputerowych…

Zalety modułowej podłogi podniesionej:
•    Bezpośredni dostęp do każdego miejsca pod podłogą i wolna przestrzeń pod całą powierzchnią podłogi do prowadzenia różnych instalacji.
•    Możliwość umieszczania kaset podłogowych z różnymi gniazdami instalacyjnymi w dowolnym miejscu podłogi oraz łatwa zmiana położenia lub montaż dodatkowych kaset w trakcie eksploatacji.
•    Suchy montaż gotowych, łatwych do wymiany elementów podłogi. m Możliwość pełnego obciążania podłogi już po 24 h od montażu.
•    Możliwość wykończenia górnej powierzchni podłogi dowolnym materiałem posadzkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *