Naprawa podłoża betonowego

Jakie podstawowe problemy należy rozważyć przed przystąpieniem do robót związanych z naprawą i wzmacnianiem podłoża betonowego.
Planując naprawę i wzmacnianie elementów z betonu, należy ustalić przede wszystkim:

1.    Jakie defekty i uszkodzenia strukturalne są przedmiotem działania?
2.    Jakie stwierdzono inne wady podłoża betonowego? Jakie są ich przyczyny?
3.    Jak duże są uszkodzenia?
4.    Czy na betonie znajduje się stara powłoka? Jakich spoiw użyto do wykonania tej powłoki? Jaki jest jej stan?
5.    Jakie obciążenia będą oddziaływały na element po jego wzmocnieniu?
6.    Jałcie rusztowania i inne specjalne zabezpieczenia są konieczne?
7.    W jaki sposób można usunąć defekty strukturalne betonu?
8.    Jakie zabiegi są najbardziej odpowiednie, by odsłonić i oczyścić uszkodzone zbrojenie?
9.    Jakie wzmocnienia elementów betonowych są najwłaściwsze z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia?
10.    Jakie będą koszty wzmocnienia podłoża betonowego?

W jaki sposób można określić głębokość karbonatyzacji w betonie?
Należy beton przełamać i skropić przełom fenoloftaleiną lub roztworem wskaźnika uniwersalnego. Beton w strefie zasadowej barwi się na fioletowo (przy próbie fenoloftaleinowej) lub na niebiesko (przy próbie wykonanej roztworem wskaźnika uniwersalnego).

Jakie powinno być nachylenie krawędzi betonu w miejscach ubytków przy odsłoniętym zbrojeniu, jeśli ubytki te mają być uzupełnione zaprawą cementową uszlachetnioną masą dyspersyjną?
Kąt nachylenia krawędzi betonu powinien wynosić 45°.

Jaka powinna być maksymalna grubość każdej warstwy zaprawy przy wypełnianiu ubytku z odsłoniętym zbrojeniem?
Maksymalna grubość warstwy zaprawy zależy od maksymalnego-wymiaru ziarna kruszywa. Grubość warstwy powinna wynosić przynajmniej 3-krotną wielkość średnicy największego ziarna, nie powinna jednak przekraczać 10-krotnej średnicy ziarna. Zbyt cienka warstwa łatwo odpada, zbyt gruba jest narażona na powstawanie rysy.

Co należy wykonać podczas wypełniania ubytków w miejscach uszkodzeń podłoża betonowego?
Wypełniając ubytki w miejscach uszkodzeń podłoża betonowego, należy:
1)    zagruntować miejsca uszkodzeń masą polepszającą przyczepność;
2)    wypełnić ubytek w miejscu uszkodzenia dobrze zagęszczoną zaprawą;
3)    obrobić powierzchnię zaprawy wypełniającej ubytek.

Proszę wymienić zadania, jakie powinna spełniać powłoka nawierzchniowa naniesiona na zaprawę wypełniającą ubytek
Powłoka taka powinna:
1)    stanowić osłonę przeciwdziałającą karbonatyzacji i zapobiegać przenikaniu dwutlenku węgła;
2)    zabezpieczać przed oddziaływaniem kwaśnych cieczy (np. kwaśnych deszczów);
3)    mieć walory estetyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *